Certyfikaty

Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych Nr B-060/2012

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie:

Projektowanie i produkcja wyrobów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót i serwis wyrobów mechanicznych, optycznych, optoelektronicznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót bronią, amunicją oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat AQAP 2110:2016 w zakresie:

Projektowanie i produkcja wyrobów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót i serwis wyrobów mechanicznych, optycznych, optoelektronicznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót bronią, amunicją oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie:

Wywóz, przywóz, transfer wewnątrz unijny, pomoc techniczna w zakresie wyrobów i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000 r.

Potwierdzenie do certyfikatów

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 2449H